Tot nu toe :

-  moest je enkel  rechts achter een voertuig kunnen parkeren

-  keren in een straat

Volgende manoeuvres zal je ook onder de knie  moeten hebben:

-  in een rechte lijn achteruit rijden

-  evenwijdig links parkeren tussen twee voertuigen

-  loodrecht vooruit in een vak parkeren

-  loodrecht achteruit in een vak parkeren

 

Opgelet : twee van de zes manoeuvres zal je moeten uitvoeren op de openbare weg tijdens je praktijkexamen.